Széchenyi 2020 program - elnyert pályázatok
Általános Szerződési Feltételek | Oldallal, vásárlással kapcsolatos tudnivalók | * * *Agro-Store valós készlet, valós olcsó, akciós árak! * * *

Elérhetőségeink

6328 Dunapataj Hartai út 8.
 
Mobil [+36 30] 6-357-154
Fax [+36 78] 425-164
Email ertekesites@agro-store.hu
Skype Hívjon ingyen Skype-on!

Kosár

A kosár üres


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF - jogok és kötelezettségek

 1. Bevezető rendelkezések

  1. Az alábbi dokumentum az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

  1. A szerződés nyelve: Magyar

  1. A szerződés, írásban megkötött megállapodásnak minősül, melyre a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó szabályok érvényesek rá.

  1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

  1. Informatikai rendszerünkben a Szolgáltató azt ÁSZF-et iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. Az aktuálisan érvényes ÁSZF minden esetben a vásárláskor kiküldésre kerül vagy e-mail, vagy a nyomtatott formában (mely e-mail cím hiányában kerül a csomaggal elküldésre) így az a vevő rendelkezésére áll. A vásárlás feltétele az ÁSZF elfogadása. A mindenkori érvényes szerződés szövege a főmenü Információk -> Általános Szerződési Feltételek” menüpont megnyitását követően hozzáférhető.

  1. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait valamint vállalkozásunk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy megismerte, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amely Ön és az internetes áruházat üzemeltető:

Név: Nyul Gáborné egyéni vállalkozó, növényorvos

Székhely és levelezési cím: 6328 Dunapataj, Hartai út 8.

Telefonszám: [+36]30-6-357-154

FAX: 78/425-383

E-mail cím: ertekesites@agro-store.hu

Panaszkezelés: panasz@agro-store.hu

Cégjegyzékszám: 03-97-008301

Nyilvántartási szám: 2850552 (Kiállító hatóság Kalocsa Város Jegyzője)

Adószám: 43851634-2-23 között mint egyezség létrejött.

  1. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

  1. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult, azonban az internetes áruházban csak az a 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést, aki tisztában van azzal, hogy megrendelése anyagi kiadást fog eredményezni.

 1. Regisztráció

  1. A Főmenüből vagy a vásárlási folyamat kezdetekor elérhető Regisztrációs adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amelyen egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges, majd egy részletesebb a számlázási és szállítási címre vonatkozó adatbekérés követ. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Vásárlás regisztráció nélkül is történhet, de a megrendelés megerősítése előtt a tudomásul kell venni az ÁSZF-ben foglaltakat.

  1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Regisztráció törlése:

  1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel vagy bejelentkezést követőn a személyes adatlapján lévő gomb segítségével. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az adatokat hatósági eljárás kivételével harmadik – jogosulatlan - félnek nem adja át, informatikai rendszerét a lehetséges támadásokkal szemben védetté teszi. Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges adatszivárgás észlelését követően az érintett ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles késedelem nélkül megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 1. Megrendelés

  1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.6 pontban találja.

  1. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és raktáron lévő termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A raktáron nem lévő és a újonnan beszerzendő termékek esetében a vételár módosíthat, erről a Megrendelőt minden esetben tájékoztatjuk. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

  1. A rendelés elküldésével a ÁSZF-ban leírt feltételek szerint távollévők közötti vásárlási szerződés jön létre a Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) és a rendelést leadó magánszemély, egyéni vállalakozó vagy gazdasági társaság (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat a megrendelésben kiválasztott formában az átvételkor vagy azt megelőzően előreutalással kiegyenlíti.

  1. A létrejött jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  1. A megrendelő a rendelését a termék kosárba történő behelyezésével, regisztrációs adatainak megadásával (korábbi regisztráció esetén bejelentkezési adatainak megadásával), szállítási, fizetési mód kiválasztását követően a "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés megerősítése" gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, rendeli meg a terméket, vagy szolgáltatást, melyről azonnal (legfeljebb 4 órán belül) megerősítő e-mailt kap, amennyiben helyes e-mail címet adott meg. Az első tájékoztató e-mail a szerződés részleteit és a megrendelés számítástechnikai rendszerben történő rögzítésének sikerességét igazoló automata e-mail.

 1. Vételár, árak feltüntetése, számlázás

  1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett Magyar Forintban feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza viszont a kiszállítás költségét. Fordított ÁFA hatálya alá tartozó termékek esetén a nettó ár csak abban az esetben kerül feltüntetésre, ha a vevő bejelentkezést követően adószámával jogosulttá/kötelezetté válik a fordított ÁFA-s vásárlásra.

  1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Internetes áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  1. Akciós áron feltüntetett termékek esetén mindig a feltüntetett határnapig illetve a raktáron lévő termékekre vonatkozik a kedvezményes árazás – ellenkező esetben az eltérő információ feltüntetésre kerül a termék adatlapján. Az akciós termék elfogyását követően a közben megrendelt terméket a Szolgáltató nem köteles kedvezményes áron kiszolgálni, az eredeti árról tájékoztatja a Vevőt, aki a vásárlási szándékától elállhat.

  2. A feltüntetett vételár kizárólag a raktáron lévő készletre vonatkozik. A raktárkészlet feltüntetésre kerül a terméklapon, azonban ez változik, a megrendelések függvényében. A raktárkészleten nem lévő vagy a raktárkészlet feletti mennyiség esetében az eladási ár változhat, erről a megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatjuk.

  3. Megrendeléséről minden esetben számlát állítunk ki. Amennyiben Ön ÁFA alanyként vásárol, kérjük, hogy adószámát minden esetben adja meg, ellenkező esetben hibás, esetenként el nem számolható számlát fog kapni. A számlázási folyamat során igyekszünk a rendelkezése álló adatok alapján a vevő által hibásan megadott adatokat javítani, de ezen vevői hibás adatmegadásért felelősséget nem tudunk vállalni. Számlát javítani, csak annak kibocsátásának tárgyhavában tudunk. Tájékoztatjuk, hogy a számla a kiállítást követően, néhány másodpercen belül megküldésre kerül a NAV rendszerébe. A számlát eredetben a csomaghoz mellékelten küldjük meg, illetve aláírás nélkül lehetősé van elektronikus – pdf formában – történő e-mail mellékletként való megküldésére is.

 1. Szállítási lehetőségek, feltételek

  1. Jelenleg csak Magyarország területére áll módunkban kiszállítani! Az értékbiztosítás és az egyéb szükséges opciók miatt nem küldünk el terméket postai levélként!

  1. Az áruházakban különféle áruátvételi módok között választhat:

 • A kiválasztott és megvásárolt terméket előrendelheti és személyesen az üzletünkben (6328 Dunapataj, Hartai út 8.) nyitvatartási időben átveheti

 • Futárszolgálattal vagy üzletünk által történő házhozszállítást vagy csomagponthoz esetleg postán maradó küldeményként történő kiszállítást kérhet

  1. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy az áruátvétel módjának kiválasztását követően - amennyiben már a termékhez letárolásra került annak súlya - a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget, azonban ez csak tájékoztató jellegű, mivel technikai okokból (nincs a súly a termékhez még lerögzítve, vagy a termék mérete, kiterjedése nagyobb, a küldeményt csak megbontva több csomagban lehet elküldeni) a weboldalunkon lévő termékek döntő többsége esetén a szállítási költség az első tájékoztató e-mailben esetenként NEM a tényleges díjösszegnek megfelelően jelenik meg (megrendelés státusza: FÜGGŐBEN) Ennek pontosítása a VISSZAIGAZOLT státuszba kerüléskor történik meg, amikor ezen ár ha szükséges korrigálásra kerül. A mindenkori szállítási költségre vonatkozó díjtáblázatot a főmenü Információk -> Szállítás, módja, költsége menüpontban tekinthető meg.

  1. A megrendelés során az alábbi szállítmányozási partnereink közül választhat:

 • Innight Hungary Express Kft.

 • Palletway

A megrendeléskor Ön választhatja ki, hogy melyik partnerünkkel küldjük el Önnek a csomagot. A raktáron lévő termékeinket a megrendelés napján 16:00 óráig, az ezen kívüli termékeinket a raktárra történő beszállítást követő napon adjuk át a szállítónak, mely a csomag felvételét követő 1 vagy 2 munkanapon érkezik meg (kivéve a hétvége, és ünnepnap, ilyenkor a pénteken felvett küldemény csak hétfőn-kedden, illetve az ünnepnapot követő 1-2 napon belül kerül kiszállításra). A termékeink várható maximális kiszállítási ideje 14 nap (kivéve a szezon elején leadott vetőmagvak, műtrágya, valamint a külföldről importált termékek Magyarországi készlethiánya esetén)

 1. Fizetési lehetőségek, feltételek

  1. Fizetés történhet:

 • készpénzzel – személyes átvétel esetén az üzletünkben vagy munkatársunknak

 • átutalással – kizárólag szerződött partnereink választhatják

 • előreutalással – a vásárlást a munkatársunk által történő visszaigazolását követően

 • online bankkártyás vásárlással – a vásárlási folyamat lezárásaként (jelenleg nem elérhető)

 • utánvétellel – házhozszállítás, csomagponton, postán történő átvétel esetén

 1. Adatbeviteli hibák javítása

  1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

  1. Amennyiben a rendelés leadását követően észleli a Vevő, hogy téves adatot adott meg, akkor a termék kiszállításáig lehetősége van a Szolgáltató felé történő írásbeli javítás kérésre, de a javítást megteheti a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően a Vevő is. Azt ezt követő téves adatokon alapuló kiszolgálásért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal és jogot formál, hogy a vásárlásból a szándékosan téves adatot megadó vevőt kizárja.

 1. A garancia (jótállás, szavatosság)

  1. Az Önökhöz szállított árú minőségi vizsgálaton esik át, mind a gyártó részéről, mind az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet csomagolást, összekészítést végző munkatársa részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.

 1. Elállási/Felmondási jog

  1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni.

  2. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

   Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,

 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, ilyen lehet pl. feliratozott ruhanemű, méretre vágott fólia

 • olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől - a megrendelő egyidejű írásban (e-mail), telefonon folytatott tájékoztatása mellett - a megrendelés visszaigazolását követő 14 napon belül indoklás nélkül elálljon. Amennyiben a megrendelő a megrendelés vételárát már átutalta, akkor az összeget maximum 7 munkanapon belül visszatérítjük. Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet az általa történő elállás miatt anyagi felelősséget nem vállal, kártérítési eljárást vele szemben nem kezdeményezhető.

  1. Az elállás jog gyakorlásának menete

   1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

   1. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 10. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   1. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

   1. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   1. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet 6328 Dunapataj, Hartai út 8. szám alatti üzlete.

   1. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   1. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

   1. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   1. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül vagy a megrendelt termék üzletünkhöz történő visszaérkezését követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   1. A visszatérítés személyes átadást alkalmával készpénzben, egyéb esetben a vevő számlaszámának rendelkezésre bocsátását követően átutalással történik.

   2. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez esetben eladó jogosulttá válik az elállási jog megtagadására.

   1. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit.

   1. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve észszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

  1. Kellékszavatosság

    1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

    1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

    1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

   1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ezen igényét mind a fogyasztó, mind a nem természetes személy (vállalkozás) érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

   1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ehhez kapcsolódó szintén fontos változás, hogy bevezetésre került a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül. A hivatkozott változásokat a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. és 4. pontjaiban találja meg.

   1. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

   1. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

   1. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   1. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   1. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

   1. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

   1. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   1. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  1. Jótállás

   1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

   2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   3. Minden az üzletünk által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az www.agro-store.hu weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket, gyártói forgalombahozatali engedéllyel forgalmaz.

   4. A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az üzletünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja

    Termék vételára Kötelező jótállási idő

    10000 Ft -100000 Ft 1 év

    100001 Ft - 250000 Ft 2 év

    250000 Ft - felett 3 év

   5. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az üzletünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az üzletünk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

   6. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az üzletünk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az üzletünk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az üzletünk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

   7. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

    • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

    • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

    • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

    • elemi kár, természeti csapás okozta.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

 1. Az eladó felelősségvállalása

  1. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) igyekszik a termékekkel kapcsolatos legbővebb tájékoztatások megadására, de nem vállal felelősséget a termékek gyártójának weblapján, termékleírásában szereplő elírási hibákért, az oldalukon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Nem vállalunk felelősséget az esetleges szoftverhibák, gépelés soráni elütések esetén sem.

  1. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére.

  1. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.

  1. Továbbiakban nem vállalunk felelősséget a szállítás során bekövetkezett károkért, mely nem az általunk elvégzett hiányos vagy nem megfelelő csomagolás miatt következett be. Ebben az esetben az érvényben lévő szállítási partnereink és közöttünk fennálló szerződéseknek megfelelően megy végbe a kártalanítási folyamat.

 1. A vásárló felelősségvállalása

  1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően.

  1. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) számára. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

  1. A vevő elfogadja, hogy a harmadik személy által az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzletet (Nyul Gáborné E.V.) és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a Vevő és harmadik közötti jogvitának minősül.

 1. A szerződés hatálya

  1. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl.

 1. Szerzői jog

  1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

  1. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Központi cím: 6328 Dunapataj, Hartai út 8.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: nyitvatartási idő alatt

Telefonszám: +36-30-6-357-154

E-mail: panasz@agro-store.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fentiekben ismertetett módon terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató késedelem nélkül az ügyintézési reális határidőn belül kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el (vállalatirányítási rendszerében iktatja), ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett iratot és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a fentiekben megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető Testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Tel.: 76/501-525

Mobil: 70/7028-403,

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-532

Fax: 06-76-501-538; 06-76-501-504

Levelezési cím:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6001 Kecskemét Pf. 228.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a főmenü Információk -> Békéltető testületek menüpont alatt elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. A Ptk. szerint Fogyasztónak minősülő Ügyfél/Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Záró rendelkezések

  1. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Bármilyen fajta jogvita esetén az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) mint üzemeltető székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság (Kalocsai Járási Bíróság) az illetékes.

Dunapataj, 2022.01.01.

Mellékletek:
Download this file (Általános Szerződési Feltételek - 2018.01.01.pdf)Általános Szerződési feltételek - 2018.01.01[ÁSZF]90 letöltve22-10-07
Download this file (Általános Szerződési Feltételek - 2022.01.01.pdf)Általános Szerződési feltételek - 2022.01.01[ÁSZF]55 letöltve22-10-07

Termék szűrés

Kategória
Gyártó

Kategóriák

Állattartás, házikedvencek Borászati cikkek, pálinka, cefre kezelés, befőzés Csomagolás, szállítás technikai eszközök Fóliák Háztartási jellegű termékek Iparcikk jellegű termékek Irtószerek (rágcsáló, légy, szúnyog stb.) Jármű karbantartás Járművek Kertészeti jellegű termékek Kéziszerszámok, szerszámnyelek, gépek Kiadványok, könyvek, katalógusok Kiárusítás!!! Kötözőanyagok Locsolástechnika Méhészeti eszközök, anyagok Műanyag termékek Munkavédelmi ruházat, eszközök Növényvédelem Riasztó- és megfigyelő rendszerek Szabadidő, sport, vadász ruházat, felszerelés Tápanyagutánpótlás Vetőmagvak Villamossági termékek Virágföldek, tőzegek, termesztőközegek
all images on this site are optimized by OptiPic.io
 

Gyártók, partnerek

Hírek

Összes hír
Adatvédelmi nyilatkozat 2018. június 03. (vasárnap)

...

Cookie (süti) a weboldalon 2018. június 03. (vasárnap)

...

nyitvatartasNYITVATARTÁS:


Hétfő-Péntek: 08:00-12:00 | 13:00-17:00
Szombat: 08:00-12:00
Vasárnap: ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉG:
6328 Dunapataj Hartai út 8. 
Mobil: [+36 30] 6-357-154
Telefon: [+36 78] 425-164
Email: ertekesites@agro-store.hu