Általános Szerződési Feltételek | Oldallal, vásárlással kapcsolatos tudnivalók | * * *Agro-Store valós készlet, valós olcsó, akciós árak! * * *

Elérhetőségeink

6328 Dunapataj Hartai út 8.
 
Mobil [+36 30] 6-357-154
Fax [+36 78] 425-164
Email ertekesites@agro-store.hu
Skype Hívjon ingyen Skype-on!

Kosár

A kosár üres


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF - jogok és kötelezettségek

1.    Bevezető rendelkezések

1.1.    Az alábbi dokumentum az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

1.2.    A szerződés nyelve: Magyar

1.3.    A szerződés, írásban megkötött megállapodásnak minősül, melyre a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó szabályok érvényesek rá.

1.4.    A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.5.    Informatikai rendszerünkben a Szolgáltató azt ÁSZF-et iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. Az aktuálisan érvényes ÁSZF minden esetben a vásárláskor kiküldésre kerül vagy e-mail, vagy a nyomtatott formában (mely e-mail cím hiányában kerül a csomaggal elküldésre) így az a vevő rendelkezésére áll. A vásárlás feltétele az ÁSZF elfogadása. A mindenkori érvényes szerződés szövege a főmenü Információk -> Általános Szerződési Feltételek” menüpont megnyitását követően hozzáférhető.

1.6.    Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait valamint vállalkozásunk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy megismerte, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amely Ön és az internetes áruházat üzemeltető:

Név:                 Nyul Gáborné egyéni vállalkozó, növényorvos
Székhely és levelezési cím:     6328 Dunapataj, Hartai út 8.
Telefonszám:          [+36]30-6-357-154
FAX:                78/425-383
E-mail cím:             ertekesites@agro-store.hu
Panaszkezelés:        panasz@agro-store.hu
Cégjegyzékszám:         03-97-008301
Nyilvántartási szám:    2850552 (Kiállító hatóság Kalocsa Város Jegyzője)
Adószám:             43851634-2-23 között mint egyezség létrejött.

1.7.    Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

1.8.    Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult, azonban az internetes áruházban csak az a 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést, aki tisztában van azzal, hogy megrendelése anyagi kiadást fog eredményezni.

2.    Regisztráció

2.1.    A Főmenüből vagy a vásárlási folyamat kezdetekor elérhető Regisztrációs adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amelyen egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges, majd egy részletesebb a számlázási és szállítási címre vonatkozó adatbekérés követ. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2.    A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.    Regisztráció törlése:

3.1.    Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel vagy bejelentkezést követőn a személyes adatlapján lévő gomb segítségével. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2.    A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az adatokat hatósági eljárás kivételével harmadik – jogosulatlan - félnek nem adja át, informatikai rendszerét a lehetséges támadásokkal szemben védetté teszi. Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges adatszivárgás észlelését követően az érintett ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles késedelem nélkül megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.    Megrendelés

4.1.    A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.6 pontban találja.

4.2.    A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

4.3.    A rendelés elküldésével a ÁSZF-ban leírt feltételek szerint távollévők közötti vásárlási szerződés jön létre a Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné EV.) és a rendelést leadó magánszemély, egyéni vállalakozó vagy gazdasági társaság (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat a megrendelésben kiválasztott formában az átvételkor vagy azt megelőzően előreutalással kiegyenlíti.

4.4.    A létrejött jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5.    A megrendelő a rendelését a termék kosárba történő behelyezésével, regisztrációs adatainak megadásával (korábbi regisztráció esetén bejelentkezési adatainak megadásával), szállítási, fizetési mód kiválasztását követően a "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés megerősítése" gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, rendeli meg a terméket, vagy szolgáltatást, melyről azonnal (legfeljebb 4 órán belül) megerősítő e-mailt kap. Az első tájékoztató e-mail a szerződés részleteit és a megrendelés számítástechnikai rendszerben történő rögzítésének sikerességét igazoló automata e-mail.

5.    Vételár, árak feltüntetése

5.1.    A vételár mindig a kiválasztott termék mellett Magyar Forintban feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza viszont a kiszállítás költségét. Fordított ÁFA hatálya alá tartozó termékek esetén a nettó ár csak abban az esetben kerül feltüntetésre, ha a vevő bejelentkezést követően adószámával jogosulttá/kötelezetté válik a fordított ÁFA-s vásárlásra.

5.2.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Internetes áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.3.    Akciós áron feltüntetett termékek esetén mindig a feltüntetett határnapig illetve a raktáron lévő termékekre vonatkozik a kedvezményes árazás – ellenkező esetben az eltérő információ feltüntetésre kerül a termék adatlapján. Az akciós termék elfogyását követően a közben megrendelt terméket a Szolgáltató nem köteles kedvezményes áron kiszolgálni, az eredeti árról tájékoztatja a Vevőt, aki a vásárlási szándékától elállhat.     

6.    Szállítási lehetőségek, feltételek

6.1.    Jelenleg csak Magyarország területére áll módunkban kiszállítani! Az értékbiztosítás és az egyéb szükséges opciók miatt nem küldünk el terméket postai levélként!

6.2.    Az áruházakban különféle áruátvételi módok között választhat:
•    A kiválasztott és megvásárolt terméket előrendelheti és személyesen az üzletünkben (6328 Dunapataj, Hartai út 8.) nyitvatartási időben átveheti
•    Futárszolgálattal vagy üzletünk által történő házhozszállítást vagy csomagponthoz esetleg postán maradó küldeményként történő kiszállítást kérhet

6.3.    Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy az áruátvétel módjának kiválasztását követően - amennyiben már a termékhez letárolásra került annak súlya - a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget, azonban ez csak tájékoztató jellegű, mivel technikai okokból (nincs a súly a termékhez még lerögzítve, vagy a termék mérete, kiterjedése nagyobb, a küldeményt csak megbontva több csomagban lehet elküldeni) a weboldalunkon lévő termékek döntő többsége esetén a szállítási költség az első tájékoztató e-mailben esetenként NEM a tényleges díjösszegnek megfelelően jelenik meg (megrendelés státusza: FÜGGŐBEN) Ennek pontosítása a VISSZAIGAZOLT státuszba kerüléskor történik meg, amikor ezen ár ha szükséges korrigálásra kerül. A mindenkori szállítási költségre vonatkozó díjtáblázatot a főmenü Információk -> Szállítás, módja, költsége menüpontban tekinthető meg.

6.4.    A megrendelés során az alábbi szállítmányozási partnereink közül választhat:

•    Innight Hungary Express Kft.
•    Magyar Posta

A megrendeléskor Ön választhatja ki, hogy melyik partnerünkkel küldjük el Önnek a csomagot. A raktáron lévő termékeinket a megrendelés napján - MPL 13:00 óráig -, Innight - 17:00 óráig -, az ezen kívüli termékeinket a raktárra történő beszállítást követő napon adjuk át a szállítónak, mely a csomag felvételét követő 1 vagy 2 munkanapon érkezik meg (kivéve a hétvége, ilyenkor a pénteken felvett küldemény csak hétfőn-kedden kerül kiszállításra). A termékeink várható maximális kiszállítási ideje 14 nap (kivéve a szezon elején leadott vetőmagvak, műtrágya, valamint a külföldről importált termékek Magyarországi készlethiánya esetén)

7.    Fizetési lehetőségek, feltételek

7.1.    Fizetés történhet:
•    készpénzzel – személyes átvétel esetén az üzletünkben
•    átutalással – kizárólag szerződött partnereink választhatják
•    előreutalással – a vásárlást a munkatársunk által történő visszaigazolását követően
•    online bankkártyás vásárlással – a vásárlási folyamat lezárásaként
•    utánvételel – házhozszállítás, csomagponton, postán történő átvétel esetén

8.    Adatbeviteli hibák javítása

8.1.    Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

8.2.    Amennyiben a rendelés leadását követően észleli a Vevő, hogy téves adatot adott meg, akkor a termék kiszállításáig lehetősége van a Szolgáltató felé történő írásbeli javítás kérésre, de a javítást megteheti a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően a Vevő is. Azt ezt követő téves adatokon alapuló kiszolgálásért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal és jogot formál, hogy a vásárlásból a szándékosan téves adatot megadó vevőt kizárja.

9.    A garancia (jótállás, szavatosság)

9.1.    Az Önökhöz szállított árú minőségi vizsgálaton esik át, mind a gyártó részéről, mind az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet csomagolást, összekészítést végző munkatársa részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.

10.    Elállási/Felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

•    a terméknek,
•    több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
•    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
•    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
•    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
•    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
•    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől - a megrendelő egyidejű írásban (e-mail), telefonon folytatott tájékoztatása mellett - a megrendelés visszaigazolását követő 14 napon belül indoklás nélkül elálljon. Amennyiben a megrendelő a megrendelés vételárát már átutalta, akkor az összeget maximum 7 munkanapon belül visszatérítjük. Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet az általa történő elállás miatt anyagi felelősséget nem vállal, kártérítési eljárást vele szemben nem kezdeményezhető.

10.1.    Az elállás jog gyakorlásának menete

10.1.1.    Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

10.1.2.    A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 10. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.1.3.    Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
10.1.4.    Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

10.1.5.    Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

10.1.6.    Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet 632 Dunapataj, Hartai út 8. szám alatti üzlete.

10.1.7.    A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

10.1.8.    A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

10.1.9.    A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

10.1.10.    Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

10.1.11.    A visszatérítés személyes átadást alkalmával készpénzben, egyéb esetben a vevő számlaszámának rendelkezésre bocsátását követően átutalással történik.

10.1.12.    Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10.1.13.    Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

10.1.14.    A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

11.    A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

11.1.    Kellékszavatosság

11.1.1.1.    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.1.1.2.    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

11.1.1.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb három hónap.
11.1.2.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.3.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2.    Termékszavatosság

11.2.1.    A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
11.2.2.    Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.2.3.    Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

11.2.4.    Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.5.    Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

11.2.6.    Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

11.2.7.    A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

11.2.8.    A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

•    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
•    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
•    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

11.2.9.    A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.    Az eladó felelősségvállalása

12.1.    Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) igyekszik a termékekkel kapcsolatos legbővebb tájékoztatások megadására, de nem vállal felelősséget a termékek gyártójának weblapján, termékleírásában szereplő elírási hibákért, az oldalukon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Nem vállalunk felelősséget az esetleges szoftverhibák, gépelés soráni elütések esetén sem.

12.2.    Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére.

12.3.    Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.

12.4.    Továbbiakban nem vállalunk felelősséget a szállítás során bekövetkezett károkért, mely nem az általunk elvégzett hiányos vagy nem megfelelő csomagolás miatt következett be. Ebben az esetben az érvényben lévő szállítási partnereink és közöttünk fennálló szerződéseknek megfelelően megy végbe a kártalanítási folyamat.

13.    A vásárló felelősségvállalása

13.1.    Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően.

13.2.    Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) számára. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

13.3.    A vevő elfogadja, hogy a harmadik személy által az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzletet (Nyul Gáborné E.V.) és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a Vevő és harmadik közötti jogvitának minősül.

14.    A szerződés hatálya

14.1.    Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl.

15.    Szerzői jog

15.1.    A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

15.2.    A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

15.3.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

16.    Jogérvényesítési lehetőségek

16.1.    Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Központi cím:                 6328 Dunapataj, Hartai út 8.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás:     nyitvatartási idő alatt
Telefonszám:                 30
E-mail:                     reklamacio@agro-store.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fentiekben ismertetett módon terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
•    személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
•    telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a fentiekben megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

16.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

•    Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

•    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

•    Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Tel.: 76/501-525
Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-532
Fax: 06-76-501-538; 06-76-501-504
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6001 Kecskemét  Pf.  228.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a főmenü Információk -> Békéltető testületek menüpont alatt elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

17.    Záró rendelkezések

17.1.    A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Bármilyen fajta jogvita esetén az Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet (Nyul Gáborné E.V.) mint üzemeltető székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság (Kalocsai Járási Bíróság) az illetékes,

Termék szűrés

Kategória
Gyártó

Kategóriák

Állattartás, házikedvencek Borászati cikkek, pálinka, cefre kezelés, befőzés Csomagolás, szállítás technikai eszközök Fóliák Háztartási jellegű termékek Iparcikk jellegű termékek Irtószerek (rágcsáló, légy, szúnyog stb.) Jármű karbantartás Járművek Kertészeti jellegű termékek Kéziszerszámok, szerszámnyelek, gépek Kiadványok, könyvek, katalógusok Kiárusítás!!! Kötözőanyagok Locsolástechnika Méhészeti eszközök, anyagok Műanyag termékek Munkavédelmi ruházat, eszközök Növényvédelem Riasztó- és megfigyelő rendszerek Szabadidő, sport, vadász ruházat, felszerelés Tápanyagutánpótlás Vetőmagvak Villamossági termékek Virágföldek, tőzegek, termesztőközegek
all images on this site are optimized by OptiPic.io
 

Gyártók, partnerek

Hírek

Összes hír
Adatvédelmi nyilatkozat 2018. június 03. (vasárnap)

...

Cookie (süti) a weboldalon 2018. június 03. (vasárnap)

...

nyitvatartasNYITVATARTÁS:


H-P: 08:00-12:00 | 13:00-16:00
Sz-V: ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉG:
6328 Dunapataj Hartai út 8. 
Mobil: [+36 30] 6-357-154
Telefon: [+36 78] 425-164
Email: ertekesites@agro-store.hu